Výškové práce
Pomocou horolezeckej techniky vykonávame mnohé stavebné a rekonštrukčné práce (ako je uvedené v časti Premyselné stavby). V najväčšej miere využívame našich pracovníkov pri náteroch a údržbe elektrických vedení pre Slovenské elektrárne a.s.
01
02

 

Display Num 
 

 

 

© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava