Kultúrne pamiatky
Naša spoločnosť sa podieľala aj na rekonštrukčných a sanačných prácach kultúrnych pamiatok.

- rekonštrukcia fasády budovy Literárneho fondu na Štúrovej ulici v Bratislave
- rekonštrukcia Domova slovenských spisovateľov v kaštieli Budmerice
Komplexná sanácia fasády
Komplexná sanácia fasády

 

Display Num 
 

 

 

© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava