Referencie

E-mail Print PDF
Priemyselné stavby:

- Rozvoj AJ Produkter a.s. Trnava, Bulharská 42, Sanácia prevádzky Smolenice
- Chemolak a.s. Smolenice - sanačné práce na obvodovom plášti - miešáreň živíc
- Šajgal Oil s.r.o. Brezno SNP 49 - rekonštrukcia stanice pohonných hmôt
- Uni s.r.o. Brezno - sanácia plášťov bunkrov
- Agro družstvo Ladzany 962 67 - oprava zásobníkov sypkých hmôt
- Cukop Vlčkovce - oprava, údržba a rekonštrukcia budov
- výstavba a rekonštrukcia fabriky DANONE v Modranke- kontaktná osoba Ing. Juraj Marhevka 
- Chemolak Smolenice -rekonštrukčné práce v závode Chemolak
- stavebné práce na rozširovaní výroby - Swedwood Slovakia o.z. Spartan Trnava 
- stavebné úpravy HTS v závode Skloplast Trnava
- únikový východ z budovy SE VYZ Jaslovské Bohunice
- rekonštrukcia prevádzok Sole Slovakia a.s. - odštep. z. Krupina, Hlohovec, Nové Zámky
- výstavba oceľovej haly Sole Slovakia a.s. odštep. z. - Nové Zámky
- rekonštrukcia skladového hospodárstva Bekaert a.s. Hlohovec
- rekonštrukcia obchod. priestorov pre Slovart Bratislava

Občianske stavby:

- Stavebné bytové družstvo občanov v Pezinku - sanácia fasády
- Bytové družstvo Astrová 22 Bratislava - oprava a údržba bytového domu
- Správa bytov Staré mesto 1 - rekonštrukčné práce, oprava a údržba bytových jednotiek
- výstavba bytových domov v Nitre s firmou Hydrostav a.s.
- Polus City Centrum Bratislava - sadrokartónové konštrukcie a kazetové stropy
- obchodné centrum Stará Turá - sadrokartónové konštrukcie
- rekonštrukcia sociálnych zariadení - ZŠ Trnava-Modranka, ZŠ Nám. Učeného tovarišstva, Trnava 

Kultúrne pamiatky:

- Domov slovenských spisovateľov v Budmericiach kaštieľ - kultúrna pamiatka - sanácia havarijného stavu fasádnych a štukatérských prvkov, oplechovania, olemovania a ostatných vonkajších častí - kontaktná osoba - Ing. Arch. Oliver Šabík 
- Rekonštrukcia liečebného domu Jiřího Wolkra v Hornom Smokovci 
- kontaktná osoba - Ing. Arch. Oliver Šabík
- Rímsko-katolícky kostol Smolenice - kult. pamiatka - sanačné práce
- Literárny fond, Štúrova 14, Bratislava - kultúrna pamiatka - rekonštrukcia časti objektu - kontaktná osoba Ing. Arch. Oliver Šabík 
- Slovenská Nová Ves - sanácia domu smútku
- Vydavateľstvo Dobrá kniha rekonštrukčné a sanačné práce, výmena kanalizácie, spevňovanie základov
- DSS Budmerice - rekonštrukcia kanalizácie
- rekonštrukcia fasády pamiatkového objektu na Štefánikovej ulici č. 18 v Trnave
- Literárny fond, Grösslingova 55, Bratislava - sanácia fasády kultúrnej pamiatky
- sanácia fasády Okresného súdu v Trnave

Inžinierske stavby:


- realizácia komplexných inžinierských sietí na kľúč v kat. obce Ružindol - lokalita "Dolný pasienok" výstavba vodovodu, STL plynovod, dažďová a splašková kanalizácia, NN-rozvod elektriky, telefónny rozvod, káblová televízia, VN prípojka + trafostanica, komunikácie - cesty + chodníky 

Sanácia zavlhnutých objektov:

- vydavateľstvo Dobrá Kniha Trnava
- obecný úrad Pavlice
- kultúrny dom a obecný úrad Slovenská Nová Ves
- kaplnka Voderady

Práce vykonávané horolezeckou technikou:

- Chemolak a.s. Smolenice - rekonštrukcia komína - kontaktná osoba Ing. Pavol Vidlička, Ing. Vojtech Valent
- SE - Prenosová sústava - natieračské a pilčícke práce práce kontaktná osoba Ing. Mazanec.
- rekonštrukcia veže a kostola - Krajné
- rekonštrukcia oplechovania a bleskozvodov, nátery strechy a veže kostola Blumental - Bratislava
- klampiarske práce na kostole a veži - Pezinok
- zatepľovanie budovy pre bytové družstvo za použitia závesných lávok LK6 A - Nitra - Pezinok
- nátery a bleskozvody stožiara telekomunikácií - Borský Mikuláš, Nitra
- nátery a bleskozvody poľnohospodárskych zásobníkov - Nové Zámky, Komárno
- izolácie plochých striech - Nitra, Trnava, Bratislava, Šaľa

Opravy, nátery komínov a ich príslušenstva:

- 130m - Bytové hosp. Komárno
- 180m - Tepláreň Zvolen
- 160m - Petrochema Dubová
- 96m - Službyt Zlaté Moravce
- 80m - Duslo Šaľa
- 120m - Maytex - Liptovský Mikuláš
- 60m - Mestský bytový podnik Šaľa
- 30m - Mestský bytový podnik Šaľa
- 40m - Mestský bytový podnik Šaľa
- 75m - Plastika Nitra
- 120m - Duslo Šaľa
- 36m - Ľanársky a konopársky závod Chynorany
- 50m - Bytový podnik Šurany
- 130m - Izomat Nová Baňa
- 47m - Abrahám - Trans, Šaľa /búranie komína/
- 60m - Chemolak Smolenice /búranie komína/
- Sanácia komína 150/3m - Volkswagen Slovakia Bratislava

Búracie a demolačné práce:

Mraziarne Trnava
- likvidácia mraziarenských boxov
Výroba prefabrikátov š.p. Šaľa
- búracie a demolačné práce

Chemolak Smolenice
- energetické hospodárstvo

Šajgal Oil s.r.o., Brezno
- zásobníky na kvapalné palivo

Danone Modranka
Búracie a demolačné práce objektov:
- mazutové hospodárstvo
- stará kotolňa
- jednoplášťová strecha
- podlahová konštrukcia
- časti obvodového plášťa dvojlodnej haly
- časti prefabrikovaného montovaného skeletu

Moped Slovakia s. r. o.
- likvidácia haly skladového hospodárstva
 
© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava