Inžinierske stavby
Realizácia komplexných inžinierskych sietí na kľúč v katastri obce Ružindol - lokalita " Dolný pasienok", výstavba vodovodu, STL plynovodu, dažďová a splašková kanalizácia, NN rozvod elektriky, telefónny rozvod, káblová televízia, VN prípojka + trafostanica, komunikácie - cesty + chodníky.
01
02
03
04

 

Display Num 
 

 

 

© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava