Vitajte na stránke www.provaslovakia.com

E-mail Print PDF

 

PROVA Slovakia spol. s r.o. patrí medzi etablované subjekty pôsobiace v stavebnej činnosti už od vzniku Slovenskej republiky. 

Existencia spoločnosti siaha do roku 1993, odkedy sa postupne transformovala do dnešnej podoby. S cieľom uspokojiť požiadavky našej klientely, poskytujeme všetky služby spojené s prípravou a realizáciou stavieb, až po ich uvedenie do užívania, vrátane súvisiacich činností a komplexného právneho servisu - stavby na kľúč.

Na začiatku svojej existencie sme sa venovali najmä stavebným, maliarskym a montážnym prácam s použitím horolezeckej techniky. Postupom času sme sa začali angažovať aj v pozemnom a priemyselnom stavebníctve.

Dôležitým medzníkom histórie firmy bolo získanie zákazky od Slovenských elektrární - o. z. prenosová sústava na opravu a údržbu liniek VN a UVN. Počas štyroch rokov práce pre SE a.s. sa naša spoločnosť z hľadiska kvality prepracovala na poprednú pozíciu spomedzi firiem vykonávajúcich túto činnosť. Dosiahli sme to najmä dôsledným dodržiavaním a plnením požiadaviek zákazníka ( SE ), ako aj výberom pracovníkov, ktorí sa v najväčšej miere podieľajú na dosiahnutí kvalitného pracovného výsledku.

 

 
© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava